Çevre Analizi Laboratuvarı

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü, 3 Ağustos 1983 tarihli ve 18124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması sonucu faaliyetlerine başlamıştır. Enstitümüz laboratuvarlarında yapılan araştırma faaliyetlerinin yanısıra farklı kategorilerde ölçüm ve raporlama hizmeti de vermektedir. Laboratuvarlarımızda, metan potansiyeli, fizibilite ve arıtılabilirlik çalışmaları, tehlikeli atık karakterizasyonu, su, atıksu, diyaliz suyu, deniz suyu, beton suyu ve çamur numunelerinin analizleri ulusal veya uluslararası geçerliliği olan standart metotlarla gerçekleştirilmekte ve ihtiyaç duyulan yönetmelik veya standart limitlerine göre uygunluk değerlendirmesi yapılmaktadır.

Çevre Analizleri Laboratuvarında 27 parametrenin ölçüm güvenirliliği 16 Haziran 2009 tarihinden itibaren TS EN ISO/IEC 17025’e göre Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından belgelendirilmektedir.